2014 Jak sme še trimaľi na akcioch...

Vianočné posedenie Nižná Šebastová

28.12.2014 15:00
    Už druhý krát sme obohatili vianočné posedenie Klubu kresťanských dôchodcov z Nižnej Šebastovej vianočnými ale aj veselými piesňami. V tomto roku to bolo naše posledné vystúpenie. Tešíme sa už na akcie v roku 2015.

Vianočný koncert Vyšná Šebastová

27.12.2014 18:00
    Už druhý rok sme sa zúčastnili na tvorbe programu vianočného koncertu v našej obci. Spolu so spevákmi Dušanom Grúňom, Božankou a Martinom Jakubcom sme potešili obyvateľov a návštevníkov obce Vyšná Šebastová. Na záver sme si všetci spolu v príjemnom prítmí zaspievali Tichú noc.

Vianočné koledovanie, Vyšná Šebastová, časť Severná

26.12.2014 15:00
  Tento rok sme boli koledovať v časti Severná. V priebehu 4 hodín sme navštívili väčšinu obyvateľov časti Severná. Na koledovanie sme zaznamenali pozitívne ohlasy. Akurát na začiatku koledovania nám krásne nasnežilo, takže nám príroda dodala tú pravú atmosféru. Všetkým sme...

Vianočný koncert Prešov - Solivar

22.12.2014 18:00
Na základe predchádzajúcej dobrej spolupráce s novovzniknutým FS Solivarčan sme sa zúčastnili na vianočnom koncerte,ktorí organizoval FS Solivarčan. Spolu s nami vystúpli aj FS  Uzovčan a DFS Slovarik. Spolu sme vytvorili peknú predvianočnú atmosféru, zaspievali sme pásmo...

Vianočné trhy v Krakowe, Poľsko

13.12.2014 15:00
  V rámci vianočných trhov v poľskom Krakowe sme úspešne reprezentovali obec Vyšná Šebastová a tiež aj región Šariša. Vystúpenie sa uskutočnilo v rámci programu medzinárodnej spolupráce. Spolu s nami vystupovali súbory z Ukrajiny, Maďarska, Poľska. Zaspievali sme...

Úcta k starším, Vyšná Šebastová, Teriakovce

26.10.2014 15:00
  Na domácej pôde sme opäť zaspievali spolu s deťmi z materskej školy našim starším spoluobčanom. No a potom sme šup šup utekali do Teriakoviec. Už nás netrpezlivo čakali.  Tu sme spolu s DFS Jareček a ŽSS Ľešňikove dzifčata z Podhradíka vytvorili krásny...

40. ročník súťaže Krása životu Sabinov

19.10.2014 13:00
  Tak to máme za sebou. Výsledok  našej prvej súťaži v ére fungovania "Šebeš-a". Ženy sa v kategórii "ženská spevácka skupina" vyspievali do strieborného pásma. Zaspievali si Hanka Makarová, Hanka Kivaderová, Marta Kraviarová, Marka Ňachajová, Hanka Polačeková a Aďa Compeľová. Naviac v...

Úcta k starším Prešov

13.10.2014 15:00
  Zaspievali sme pre ženy z prešovskej Únie žien. V salóniku PKO Čierny orol bol priestor na vystúpenie minimalistický, a tak sme mali veľmi blízky kontakt s našimi diváčkami. Cítili sme sa veľmi príjemne, odmenili nás potleskom, tak sme sa snáď páčili.

Úcta k starším Kapušany

12.10.2014 15:00
  V rámci mesiaca úcty k starším sme potešili našich susedov v obci Kapušany. Atmosféra bola veľmi príjemná, vysúpenie sa páčilo. 

Popoludnie s Jankou Guzovou

05.10.2014 15:00
  Vystúpením v Drienove sme prispeli k príjemnej atmosfére 5. ročníka Popoludnia s Jankou Guzovou. Zaspievali si muži aj ženy, ženská spevácka skupina uviedla aj piesne z repertoáru p. Janky Guzovej (A poňižej Prešova, Ej ňechoce parobci). Celé popoludnie sa nieslo v duchu...
1 | 2 >>