Perši kontakt 

Folklórny súbor Šebeš funfuje v rámci občianského združenia. Kontaktovať nás môžete takto:

 

Názov OZ:            "Šebeš - priatelia folklóru Šariša"

Sídlo OZ:              Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová

Predseda OZ:       Ing. Adriana Compeľová, +421 907 144 454

Podpredseda OZ: Jozef Štefačík

E-mail:                    vysnasebastova.ozsebes@gmail.com

Spojce še z nami i cez e-mail