Našo šefstvo

Ing. Adriana Compeľová

Predseda OZ

Tel. kontakt: +421 907 144 454

Email: vysnasebastova.ozsebes@gmail.com

Jozef Štefančík

Podpredseda OZ

Tel. kontakt:

Email: vysnasebastova.ozsebes@gmail.com

 

Anna Makarová

Členka správnej rady

Andrej Mesarč

Člen správnej rady

Viktor Ňachaj

Člen správnej rady