Bars doľežite papire

Členom nášho združenia môže byť ktokoľvek, kto o to prejaví záujem. Stačí vyplniť prihlášku a zaslať alebo doručiť ju do sídla združenia. Potešíme sa každému, kto medzi nás príde. 

A aké sú podmienky ak chcete patriť medzi nás? Mať rád folklór a tradície. Mať chuť stretávať sa s dobrou partiou ľudí a s nimi si spestriť život. 

Prihláška do OZ.pdf (152369)       Prihláška do OZ.docx (154 kB)

 

Sme Ministerstvom vnútra SR oficiálne zaregistrované združenie a pre naše fungovanie máme schválené naše vnútorné pravidlá - stanovy. Ak máte záujem tu si ich môžete prečítať. 

Stanovy Občianskeho združenia.pdf (2298760)

Pridelenie ICO.pdf (268,5 kB)