Tu Vás krátko poinformujeme ako sme si počínali na našich vystúpeniach. Pripojíme aj nejaké fotky a videá. V ponuke Ako bolo... si vyberte konkrétny rok. :)

Príjemné čítanie.