Úcta k starším, Vyšná Šebastová, Teriakovce

26.10.2014 15:00

 

Na domácej pôde sme opäť zaspievali spolu s deťmi z materskej školy našim starším spoluobčanom. No a potom sme šup šup utekali do Teriakoviec. Už nás netrpezlivo čakali.  Tu sme spolu s DFS Jareček a ŽSS Ľešňikove dzifčata z Podhradíka vytvorili krásny dvojhodinový program plný ľudových piesní a tanca.