Vianočný koncert Prešov - Solivar

22.12.2014 18:00


Na základe predchádzajúcej dobrej spolupráce s novovzniknutým FS Solivarčan sme sa zúčastnili na vianočnom koncerte,ktorí organizoval FS Solivarčan. Spolu s nami vystúpli aj FS  Uzovčan a DFS Slovarik. Spolu sme vytvorili peknú predvianočnú atmosféru, zaspievali sme pásmo vianočných kolied, aj pásmo veselých piesní.