Úcta k starším Prešov

13.10.2014 15:00

 

Zaspievali sme pre ženy z prešovskej Únie žien. V salóniku PKO Čierny orol bol priestor na vystúpenie minimalistický, a tak sme mali veľmi blízky kontakt s našimi diváčkami. Cítili sme sa veľmi príjemne, odmenili nás potleskom, tak sme sa snáď páčili.