Úcta k starším Kapušany

12.10.2014 15:00

V rámci mesiaca úcty k starším vystúpime pre obyvateľov obce Kapušany v miestnom kultúrnom stredisku.