Úcta k starším Prešov

13.10.2014 15:00

Dostali sme pozvánku na vystúpenie v PKO Čierny orol v Prešove pre žienky z prešovskej Únie žien.