DRAHÍ PRIAZNIVCI FOLKLÓRU !

24.02.2016 08:00

V tomto roku sa naše občianske združenie opätovne sa uchádza o Vaše 2% dane z príjmu. Ešte raz chceme poďakovať všetkým našim prisprievaťeľom v roku 2015.

Našou činnosťou uchovávame a rozvíjame tradície ľudového umenia na Slovensku, predovšetkých z oblasti Šariša. Spevom ľudových piesní na vystúpeniach starších vraciame do ich mladých rokov a tým mladým zasa približujeme tradičný, ničím nenahradiťený folklór. Vami poskytnutý príspevok bude použitý na tento účel. 

Príspevok 2% z dane z príjmov nám môžete poskytnúť:

A)   do 30.4.2016 ak ste fyzická osoba, ktorá požiadala zamestnávateľa o daňové priznanie (zamestnanec)

B)   do 30.3.2016 ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 

Tlačivá na vyplnenie:

Potvrdenie o dani z prijmov za 2015 pre zmaenstnaca.doc (47104)
Potvrdenie o dani z prijmov za 2015 pre zmaenstnaca.pdf (135151)
vyhlasenie 2015_editovatelné.pdf (136110) - (umožňuje vyplniť tlačivo na počítači)
vyhlasenie_2015.docx (29048)
vyhlasenie_2015.pdf (202857)

 
Bližšie informácie o celom postupe nájdete na:
 

Ďakujeme Vám za Vaše príspevky a tešíme sa na stretnutie na niektorom z folklórnych podujatí v roku 2016.