Dni mesta Prešov

04.06.2015 17:00

Tento rok leto opäť začíname v Prešove na Dňoch mesta Prešov.